Podlaskie centrum medyczne

Kontakt

Adres

ul. Transportowa 4,
15-399 Białystok

Godziny otwarcia

8:00 - 18:00

Rejestracja

  Jard Dziemian i Wspólnicy Spółka Jawna – Podlaskie Centrum Medyczne jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 615.847,05 na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  Zwiększyc komfort oczekiwania na wizyty lekarskie zgodnie z potrzebami wynikającymi z rodzaju i sopnia niepełnosprawności
  Zwiększyć dostepność usług dla zdrowia poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny w gabinetach lekarskich
  Korzystać z infrastruktury ośrodka zdrowia bez barier architektonicznych
  Szybciej i łatwiej zarezerwoać termin wizyty zarówno telefonicznie jak i online
  Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej WWW.ZDROWIE.GOV.PL.