Podlaskie centrum medyczne

Szczepienia

Oferujemy usługi z zakresu szczepień

W placówce wykonywane są szczepienia:

  • p/ Covid-19
  • p/grypie

Jard Dziemian i Wspólnicy Spółka Jawna – Podlaskie Centrum Medyczne jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 615.847,05 na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

Zwiększyc komfort oczekiwania na wizyty lekarskie zgodnie z potrzebami wynikającymi z rodzaju i sopnia niepełnosprawności
Zwiększyć dostepność usług dla zdrowia poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny w gabinetach lekarskich
Korzystać z infrastruktury ośrodka zdrowia bez barier architektonicznych
Szybciej i łatwiej zarezerwoać termin wizyty zarówno telefonicznie jak i online
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej WWW.ZDROWIE.GOV.PL.