Podlaskie centrum medyczne

POZ

Przychodnia Podlaskiego Centrum Medycznego

Podlaskie Centrum Medyczne świadczy usługi w ramach NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Obsługujemy dzieci oraz pacjentów dorosłych. Na miejscu możliwe jest również wykonanie wielu badań diagnostycznych.
Przyjmujemy zapisy do lekarzy rodzinnych w naszym Centrum.

Poradnia lekarza rodzinnego świadczy nieodpłatne usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów zapisanych do przychodni – to znaczy takich, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki rodzinnej, a w przypadku kobiet również położnej środowiskowej.

Udzielamy świadczeń również w formie teleporad.

Podstawowym zadaniem lekarza pierwszego kontaktu jest realizacja opieki lekarskiej nad pacjentem, czyli podopiecznym zarówno na terenie przychodni, jak i w domu pacjenta. Opieka medyczna w ramach medycyny rodzinnej obejmuje populację zarówno dorosłych, jak i dzieci od chwili narodzenia. W ramach tych działań – lekarz, oprócz diagnozowania chorób, leczenia farmakologicznego, wystawiania druków o czasowej niezdolności do pracy oraz promocji zdrowia, posiada uprawnienia do wystawiania skierowań, na podstawie których pacjent ma prawo skorzystać z dodatkowych usług systemu ochrony zdrowia.

Jeśli chcemy zmienić lekarza pierwszego kontaktu – możemy to zrobić dwa razy w roku- bez żadnych konsekwencji.

Jard Dziemian i Wspólnicy Spółka Jawna – Podlaskie Centrum Medyczne jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 615.847,05 na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

Zwiększyc komfort oczekiwania na wizyty lekarskie zgodnie z potrzebami wynikającymi z rodzaju i sopnia niepełnosprawności
Zwiększyć dostepność usług dla zdrowia poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny w gabinetach lekarskich
Korzystać z infrastruktury ośrodka zdrowia bez barier architektonicznych
Szybciej i łatwiej zarezerwoać termin wizyty zarówno telefonicznie jak i online
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej WWW.ZDROWIE.GOV.PL.