Podlaskie centrum medyczne

Lekarze specjliści

Informujemy iż od dnia 1 listopada 2019 roku poradnia okulistyczna Podlaskiego Centrum Medycznego realizować będzie świadczenia zdrowotne w oparciu o kontrakt z NFZ.

Zapraszamy do naszych poradni specjalistycznych

Podlaskie Centrum Medyczne świadczy odpłatne usługi z zakresu: okulistyki, ginekologii i położnictwa, alergologii oraz stomatologii.

Jard Dziemian i Wspólnicy Spółka Jawna – Podlaskie Centrum Medyczne jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 615.847,05 na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

Zwiększyc komfort oczekiwania na wizyty lekarskie zgodnie z potrzebami wynikającymi z rodzaju i sopnia niepełnosprawności
Zwiększyć dostepność usług dla zdrowia poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny w gabinetach lekarskich
Korzystać z infrastruktury ośrodka zdrowia bez barier architektonicznych
Szybciej i łatwiej zarezerwoać termin wizyty zarówno telefonicznie jak i online
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej WWW.ZDROWIE.GOV.PL.